News

Overlapping surfaces

Share:

More posts

Baltic Zinc Technics sāk piedāvāt klientiem jaunu pakalpojumu – tērauda virsmu krāsošanu, kas kopā ar cinkošanu garantē maksimālu efektu cīņā pret koroziju (Duplex sistēma). Read more

Baltic Zinc Technics is starting to offer the clients a new service - painting of steel surfaces, which together with the zinc coating guarantees maximum effect in the fight against corrosion (Duplex system).

Baltic Zinc Technics is starting to offer the clients a new service - painting of steel surfaces, which together with the zinc coating guarantees maximum effect in the fight against corrosion (Duplex system). In addition to the protection properties, painting of metal structures also allows achieving the desired aesthetic appearance. Designers do have to give up their intentions anymore - all possible NCS and RAL shades allow putting the most colorful idea into life.

Sekojot līdzi inovācijām, esam atjaunojuši rūpnīcas iekārtas un uzstādījuši lielāko cinka vannu, kas ļauj nocinkot vēl lielāka izmēra tērauda konstrukcijas, optimizējot procesus un piedāvājot klientiem izdevīgākus un ātrākus risinājumus. Read more

Following the innovations, we have renovated the factory equipment and installed a larger zinc bath, which allows coating with zinc even larger steel structures, optimizing the processes and offering the clients more cost-effective and faster solutions.

Following the innovations, we have renovated the factory equipment and installed a larger zinc bath, which allows coating with zinc even larger steel structures, optimizing the processes and offering the clients more cost-effective and faster solutions. The dimensions of the bath are 9000 x 3000 x 1600 mm. This is a case when the size really matters!