SertifikātiISO 9001
SIA „Baltic Zinc Technics” kvalitātes politika:

Uzņēmuma politika ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem savā darbības sfērā. Uzņēmuma pakalpojumi atbilst Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem.

Uzņēmums definē kvalitāti kā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši klienta vēlmēm un prasībām. Uzņēmuma vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes piedāvājamo pakalpojumu klāstā, kā arī kvalitātes kritēriju mainīgumu. Uzņēmums apņemas izpildīt piemērojamās prasības.

Uzņēmuma galvenais mērķis ir ilglaicīgi gūt peļņu un nodrošināt visaugstāko kvalitāti, apkalpojot savus klientus. Uzņēmums veic izstrādātās kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktu uzlabošanu, pilnveidošanu, analizējot uzņēmuma darbību un noteikto prasību izpildi. Par uzņēmuma politikas īstenošanu ir atbildīgs katrs uzņēmuma darbinieks, jo katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes sistēmas darbībā un pilnveidošanā.

Uzņēmuma vadības uzdevums ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai. Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai.

Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, nodrošinot kvalitatīvas pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba rezultātiem.ISO 9001


SIA „Baltic Zinc Technics” kvalitātes politika:

Uzņēmuma politika ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem savā darbības sfērā. Uzņēmuma pakalpojumi atbilst Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem.

Uzņēmums definē kvalitāti kā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši klienta vēlmēm un prasībām. Uzņēmuma vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes piedāvājamo pakalpojumu klāstā, kā arī kvalitātes kritēriju mainīgumu. Uzņēmums apņemas izpildīt piemērojamās prasības.

Uzņēmuma galvenais mērķis ir ilglaicīgi gūt peļņu un nodrošināt visaugstāko kvalitāti, apkalpojot savus klientus. Uzņēmums veic izstrādātās kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktu uzlabošanu, pilnveidošanu, analizējot uzņēmuma darbību un noteikto prasību izpildi. Par uzņēmuma politikas īstenošanu ir atbildīgs katrs uzņēmuma darbinieks, jo katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes sistēmas darbībā un pilnveidošanā.

Uzņēmuma vadības uzdevums ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai. Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai.

Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, nodrošinot kvalitatīvas pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba rezultātiem.ISO 50001
SIA „
Baltic Zinc Technics” energopolitika:

Energoefektivitāte nozīmē līdzvērtīgu vai lielāku ieguvumu (veiktspēju, pakalpojumus, preces vai enerģiju) ar mazāku vai vienādu enerģijas patēriņu. Uzņēmums ir apņēmies veikt energoefektivitātes uzlabošanas darbus, tādējādi novēršot nelietderīgu enerģijas patēriņu.

 • Apņemas efektīvāk patērēt enerģiju, nepārtraukti uzlabojot energosniegumu un kļūstot energoefektīvākiem savā darbības jomā, ievērojot uzņēmējdarbības, klimata un citu attiecīgo faktoru izmaiņ
 • Apņemas nodrošināt nepieciešamos resursus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un izpildītu energouzdevumus.
 • Apņemas ievērot un izpildīt saistošos normatīvos aktus un citas saistošās prasības, kas saistītas ar energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un enerģijas patēriņu un ieviesto energopārvaldības sistēmu.
 • Apņemas nodrošināt informācijas pieejamību un darbinieku izglītošanu vai jebkādu apmācību, kas var būt nepieciešama energoefektivitātes uzlabošanai un mērķu sasniegšanai.
 • Apņemas atbalstīt energosniegumu ietekmējošu energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkumus, t.sk. projektu izstrādi vai projektēšanas aktivitātes, kas ņem vērā energosnieguma uzlabojumus un palīdzētu uzlabot uzņēmuma energosniegumu.
 • Apņemas uzturēt un nepārtraukti uzlabot ieviesto Energopārvaldības sistēmu, kas palīdz sasniegt mūsu mērķus un plānus energoefektivitātes jomā.


ISO 50001

SIA „Baltic Zinc Technics” energopolitika:

Energoefektivitāte nozīmē līdzvērtīgu vai lielāku ieguvumu (veiktspēju, pakalpojumus, preces vai enerģiju) ar mazāku vai vienādu enerģijas patēriņu. Uzņēmums ir apņēmies veikt energoefektivitātes uzlabošanas darbus, tādējādi novēršot nelietderīgu enerģijas patēriņu.

 • Apņemas efektīvāk patērēt enerģiju, nepārtraukti uzlabojot energosniegumu un kļūstot energoefektīvākiem savā darbības jomā, ievērojot uzņēmējdarbības, klimata un citu attiecīgo faktoru izmaiņ
 • Apņemas nodrošināt nepieciešamos resursus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un izpildītu energouzdevumus.
 • Apņemas ievērot un izpildīt saistošos normatīvos aktus un citas saistošās prasības, kas saistītas ar energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un enerģijas patēriņu un ieviesto energopārvaldības sistēmu.
 • Apņemas nodrošināt informācijas pieejamību un darbinieku izglītošanu vai jebkādu apmācību, kas var būt nepieciešama energoefektivitātes uzlabošanai un mērķu sasniegšanai.
 • Apņemas atbalstīt energosniegumu ietekmējošu energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkumus, t.sk. projektu izstrādi vai projektēšanas aktivitātes, kas ņem vērā energosnieguma uzlabojumus un palīdzētu uzlabot uzņēmuma energosniegumu.
 • Apņemas uzturēt un nepārtraukti uzlabot ieviesto Energopārvaldības sistēmu, kas palīdz sasniegt mūsu mērķus un plānus energoefektivitātes jomā.