Tērauda izvēle

Cinka pārklājuma biezums, kurš izveidojas karstās cinkošanas procesā, galvenokārt ir atkarīgs no silīcija satura tēraudā, izstrādājuma izturēšanas ilguma cinkošanas vannā,izstrādājuma biezuma un virsmas porainības.

Parastās kvalitātes oglekļa konstrukciju tēraudiem vēlamajam silīcija (Si) saturam vajadzētu būt robežās starp 0 – 0.04% vai 0.15 – 0.25%. Ja tērauds satur 0.05 – 0.14% vai vairāk nekā 0,25% silīcija, tad var izveidoties pārāk biezs cinka slānis, kurš lietošanas laikā var sākt plaisāt.

Šie paši noteikumi attiecas arī uz kvalitatīvajiem oglekļa tēraudiem. Šeit arī jāievēro, ka oglekļa saturs līdz 0.3% maz ietekmē cinkošanas gaitu, bet tam pārsniedzot šo lielumu, uz tērauda virsmas var izveidoties pārāk bieza cinka kārta.

Cinkojot leģētos konstrukciju tēraudus, jāievēro, ka no leģējošiem elementiem vissliktāko iespaidu uz karstās cinkošanas procesu atstāj alumīnija klātbūtne tēraudā. Tā saturs nedrīkst pārsniegt 0.02%

Automātu tērauds visbiežāk nav piemērots cinkošanai pārāk liela sēra satura dēļ (virs 0,18%).

Nav ieteicams karsti cinkot ļoti augstas stiprības (virs 1000 N/mm²) tēraudu, tā kā tas apstrādes procesu rezultātā var kļūt trausls.

Pieprasot tēraudam silīcija garantiju, pircējs nodrošina arī tā labu cinkojamību. Tērauda labu cinkojamību var nodrošināt arī tad, ja pircējs jau pasūtīšanas laikā informē ražotāju, ka tēraudu paredzēts cinkot. 


Sakarība starp silīcija saturu tēraudā, iemērkšanas laiku un cinka pārklājuma biezumu.