Bojāta cinkojuma labošanaElektroķīmiskā saite starp cinku un tēraudu ir pietiekoša, lai aizsargātu no korozijas nelielus bojājumus uz cinka pārklājuma. Bet var rasties nepieciešamība atjaunot bojājumus, kas radušies griešanas vai metināšanas rezultātā, vai cita veida ievērojamu bojājumu rezultātā.

Šādā gadījumā iespējams izmantot dažādas metodes. Neatkarīgi no izvēlētās metodes jānodrošina, lai pārklājuma biezums bojājuma vietā būtu vismaz 100 µm, ja vien pasūtītājs nav norādījis kā savādāk. Eiropas un starptautiskais standarts ISO 1461, kas pieļauj veikt nelielus labojumus, rekomendē izmantot ar metalizāciju vai ar cinku bagātinātu krāsu.

Cinka pārklājuma labošanas metodes: 

  • Notīrīt ar metāla suku bojāto vietu un uzklāt cinka bagātinātu krāsu, lai pārklājuma biezums būtu par 30 µm lielāks nekā oriģinālajam cinka pārklājumam un vismaz 100 µm.
  • Notīrīt ar metāla suku bojāto vietu, uzkarsēt to ar degļa liesmu un uzklāt nepieciešamajā biezumā vienu no piemērotiem sakausējumiem lodējot.
  • Notīrīt ar smilšu strūklu bojāto vietu un uzsmidzināt cinku, līdz iegūts par 30 µm lielāks biezums nekā oriģinālajam cinka pārklājumam un vismaz 100 µm. Šī metode prasa speciālu aprīkojumu.